Hand Shower / Shower

PRESET

เพิ่มความสะดวกสบาย เพราะอุณหภูมิน้ำจะปรับเป็นไปตามที่ตั้งไว้เดิมอัตโนมัติ ไม่ต้องตั้งใหม่ทุกครั้งอีกต่อไป

TOUCH

เปลี่ยนรูปแบบฟังก์ชั่นน้ำง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัส