สินค้าแนะนำให้ใช้คู่กัน(ฝารองนั่งอัตโนมัติ)

ให้เข้ากันได้กับอุปกรณ์สุขภัณฑ์มาตรฐาน American Standard 100%

Toilet Toilet Toilet Toilet
Collection SKU
LISA
Pristine Star /
Pristine E-bidet
(Long)
Pristine E-bidet
(Short)
Glamour
E-bidet
Pure
E-bidet
อะคาเซีย เอโวลูชั่น
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS1808
CL2007
มิลาโน
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS1830/1831
นีโอ โมเดิร์น
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS2073/2074
CL2630
เฟล็กซิโอ้
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CL2530
คาเด็ท
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS1818/1819
นิว โคดี้ ทู
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS2033/2034
CL2024
แอ็คทิวา
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS2048
แอ๊คทีฟ
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS2046
ไอดีเอส แนเชอรัล
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS2050
CL2050
La Moda
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS2009
ลา วิต้า
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS2035
Luxus (Luxury)
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS1812/1813
Luxus (Basic)
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS1832/1833
Luxus (Low Tank)
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS1848/1849
Yoka
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS2090
อะคาเซีย เอโวลูชั่น
โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น
CL3307
อะคาเซีย เอโวลูชั่น
โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น
(Back-to-Wall)
CL3229
คอนเซ็ปต์ นูโอโว
(คิวบ์)
โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น
CCAS2560
CL2704
คอนเซ็ปต์ นูโอโว
(ดี เชป)
โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น
CCAS2550
CL2705
นีโอ โมเดิร์น
โถสุขภัณฑ์แบบแยก ชิ้น
CCAS2630
CL2630
วินพลัส
โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น
CCAS2397
CL2398
CL2399
วินสตัน
โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น
CCAS2395
CL2396
อะคาเซีย เอโวลูชั่น
โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง
CL3119