Winston II Wall Hung Wash Basin image
CL0476 I 6 DAWDLT 476 S WT
slider-img
Winston II Wall Hung Wash Basin image
CL0476 I 6 DAWDLT 476 S WT

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง รุ่น วินสตัน

Model No.: CL0979I-6DAB; 0979-WT-0
  • ทำความสะอาดง่าย
  • ติดตั้งง่าย
  • เป็นอ่างประเภทมีรูน้ำล้น
Collections Winston
Style ร่วมสมัย
Product Type แบบแขวนผนัง
Basin Type แบบแขวนผนัง
Shape ทรงหน้ามน
Tap Hole 1 รูก๊อก
Dimension L506mm x W460mm x H132mm