CCASF633 0000410 F0 Product image
CCASF633 0000410 F0 WP F633 WT
slider-img
CCASF633 0000410 F0 Product image
CCASF633 0000410 F0 WP F633 WT

อ่างล่างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น นีโอ โมเดิร์น

Model No.: CCASF633-0000410F0; WP-F633-WT
  • ทำความสะอาดง่าย
  • ติดตั้งง่าย
  • เป็นอ่างประเภทมีรูน้ำล้น
Collections Neo Modern
Style โมเดิร์น
Product Type อ่างแบบวางบนเคาน์เตอร์
Color สีขาว
Shape ทรงรี
Tap Hole ไม่มีรูก๊อก