CL0451 I 6 DAWDLU Product image
slider-img
CL0451 I 6 DAWDLU Product image

อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น คอนเซ็ปต์

Model No.: CL0451I-6DAWDLU; 0451-WT
  • ทำความสะอาดง่าย
  • ติดตั้งง่าย
  • เป็นอ่างประเภทมีรูน้ำล้น
Collections Concept
Style ร่วมสมัย
Product Type อ่างแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
Shape ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
Tap Hole 1 รูก๊อก