โถปัสสาวะชาย (ท่อน้ำเข้าด้านหลัง) สีขาว รุ่น นิว คอนทัวร์ ไม่รวมอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว

Model No.: CL6727V-6DACTUS; 6727B-WT
  • แอนตี้แบคทีเรียผสานอยู่ในเนื้อสุขภัณฑ์ ป้องกันและยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นอันตราย และระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ท่อน้ำเข้าด้านหลัง (Back Inlet) ไม่รวมอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว
  • แนะนำให้คู่กับฟลัชวาล์วรุ่น A- 8004- 000- 50, A- 8014- 000- 50, A- 8701- 000- 50, A- 8711- 000- 50, A- 8604- 000- 50;
Product Type โถปัสสาวะชาย