แท้งค์ฝังกำแพง กดด้านบน

Model No.: M11489; VP-G30052
  • แทงค์ฝังกำแพง แบบกดด้านบน (135 mm. Concealed Cistern 3/4.5L TOP PUSH)
  • ใช้คู่กับสุขภัณฑ์อเมริกัน สแตนดาร์ด รุ่น TF- 3225H- WT- 0, TF- 3116H- WT- 0