Acacia Evolution อ่างอาบน้ำรุ่น อะคาเซีย เอโวลูชั่น ยาว 1.7 เมตร ชนิดตั้งพื้นและมีรูก๊อก

Model No.: B67190-6DACTTI; TI-BTAS6719-602ASX
  • ผลิตจาก อะครีริคคุณภาพ จึงมีความหนาและทนทาน
  • ดีไซน์โดดเด่นสวยงาม
  • อ่างอาบน้ำประเภทวางพื้น หรูหราสะท้อนรสนิยม
  • ทำความสะอาดง่าย
Product Type แบบตั้งพื้น
Style โมเดิร์น
Collections Acacia Evolution
Banner acacia

Acacia Evolution

View Collection