อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำมาตรฐาน รุ่น NO.1100M10

Model No.: CL5004G-8H; 1100M10P-NOC