CL5004 G 8 H 1100 M10 P NOC
CL5004 G 8 H 1100 M10 P NOC

อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำมาตรฐาน รุ่น NO.1100M10

Model No.: CL5004G-8H; 1100M10P-NOC