สต๊อปวาล์วแบบสองทาง 90 องศา เซรามิกวาล์ว

Model No.: F65602-CHADY; A-5602
Features & Technologies
Icon easyfix

EASYFIX

ติดตั้งง่าย ประหยัดทั้งแรง งบประมาณและเวลา

Product Type สต๊อปวาล์ว