สายฝักบัวสายอ่อน ยาว 1.5 เมตร | American Standard
A 960 987
A 960 987

สายฝักบัวสายอ่อน ยาว 1.5 เมตร

Model No.: F7960-CHADY888; A-960-987
Product Type สายน้ำดี/สายฝักบัว