ฝารองนั่ง รุ่น 39 สำหรับสุขภัณฑ์แบบหน้ากลม

Model No.: CL6047M-6D; 3900000-WT