สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด (เล็ก)

Model No.: F78016-CHADYA; A-8016-A-N
Product Type สะดืออ่างล้างหน้า
Shape ทรงหน้ายาว