A 8016 A N 1
F78016 CHADYA A 8016 A N
A 8016 A N 1
F78016 CHADYA A 8016 A N

สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด (เล็ก)

Model No.: F78016-CHADYA; A-8016-A-N
Features & Technologies

WATER-SAVING

ประหยัดน้ำ ช่วยประหยัดงบประมาณและรักษาสิ่งแวดล้อม

SLOW-CLOSING SEAT & COVER

ฝารองนั่งเปิด-ปิดนุ่มนวล เพิ่มความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว

Product Type สะดืออ่างล้างหน้า
Flush Rate 3/4.5L