A 8108 DIY
F78108 CHADYBR A 8108 DIY
A 8108 DIY
F78108 CHADYBR A 8108 DIY

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบ P Trap ชนิดทองเหลือง ยาว 40 ซม.

Model No.: F78108-CHADYBR; A-8108-DIY
Features & Technologies

EASYFIX

ติดตั้งง่าย ประหยัดทั้งแรง งบประมาณและเวลา

Product Type ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า