481000 S WT
CL6103 M 6 D 481000 S WT
481000 S WT
CL6103 M 6 D 481000 S WT

ฝารองนั่งแบบเปิดปิดนุ่มนวล รุ่น NO.48 สำหรับสุขภัณฑ์หน้ายาว

Model No.: CL6103M-6D; 481000S-WT
Features & Technologies

SLOW-CLOSING SEAT & COVER

ฝารองนั่งเปิด-ปิดนุ่มนวล เพิ่มความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว