ตะแกรงดักกลิ่น พร้อมฝาครอบสเตนเลส

Model No.: F78200-CHADYN; A-8200-N