นักออกแบบห้องเสมือนจริง

โชว์รูมเสมือนจริงใหม่จาก ATS เป็นเครื่องมือออกแบบห้องเสมือนจริงได้ฟรี ที่จะช่วยคุณระหว่างขั้นตอนการออกแบบโครงการที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ของคุณ
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าในอเมริการเหนือ โดยเป็นการรวมงานวิจัยผลิตภัณฑ์และการประสานงานกัน ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดและงบประมาณราคา รวมทั้งหมดในหนึ่งเดียว
เพียงคลิกเดียว คุณจะสามารถสร้างตารางงาน, สร้าง cut sheet, เตรียมเอกสารการก่อสร้าง, ข้อมูลนำเสนอ และดาวน์โหลดชุด Revit แบบส่วนตัวหรือแบบชุดรวมได้ฟรี