นั่งสบาย ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อแบคทีเรีย เลือก… | American Standard

นั่งสบาย ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อแบคทีเรีย เลือก “ฝารองนั่ง” ของโถสุขภัณฑ์จากอเมริกันสแตนดาร์ดที่มีเครื่องหมาย SIAA ISO 22196 for KOHKIN

นั่งสบาย ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อแบคทีเรีย เลือก “ฝารองนั่ง” ของโถสุขภัณฑ์จากอเมริกันสแตนดาร์ดที่มีเครื่องหมาย SIAA ISO 22196 for KOHKIN

Aerozen G2 with SIAA
PLAT with SIAA

กรุงเทพฯ – 1 มิถุนายน 2563 – ห้องน้ำนับเป็นอีกหนึ่งจุดสัมผัสร่วมของสมาชิกทุกคนภายในบ้าน โดยเฉพาะ “ฝารองนั่ง” ของโถสุขภัณฑ์ที่ต้องผ่านการใช้งานตลอดเวลา ในสถานการณ์เช่นนี้การรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามหลักการมีสุขอนามัยที่ดีนับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนในบ้านควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง วิธีหนึ่งในการปกป้องตัวคุณและครอบครัวที่คุณรักให้ห่างไกลจากเชื้อแบคทีเรียทุกครั้งที่ต้องสัมผัสฝารองนั่งคือการเลือกใช้ฝารองนั่งที่ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อแบคทีเรีย

อเมริกันสแตนดาร์ด แบรนด์สุขภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก แนะนำฝารองนั่งของโถสุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ดที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนามาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อแบคทีเรีย (Anti-Bacterial Protection) และยังผ่านการรับรองจาก Society of Industrial Technology for Antimicrobial Articles หรือ SIAA ISO 22196 for KOHKIN ว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวฝารองนั่งได้ โดยการดำเนินการจัดการคุณภาพ ภายใต้ระบบการประเมิน ISO 22196

มองหาสุขภัณฑ์ครั้งต่อไป อย่าลืมมองหา “ฝารองนั่ง” ของโถสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดที่ได้มาตรฐานเรื่องความสะอาด ปลอดภัย ลดแหล่งเพาะเชื้อโรคและสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้งานได้ พบกับสุขภัณฑ์รุ่นต่างๆ ของอเมริกันสแตนดาร์ดที่มีเครื่องหมาย SIAA สัญลักษณ์แห่งความปลอดภัย ห่างไกลเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Toilet) รุ่น Acacia Evolution, PLAT, Aerozen และ Aerozen G2 รวมถึงฝารองนั่งอัตโนมัติ (E-Bidet) รุ่น Pristine และ Pristine Star

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ และ Facebook : American Standard Thailand หรือโทร. 02-102-2222