Faucet

COMFORTMOVE

มือจับก็อกน้ำเรียบและมีประสิทธิภาพเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

ECOSTART

ประหยัดพลังงานได้มากถึง 30%

CLICKMOVE

ประหยัดน้ำได้ถึง 40%