สินค้าแนะนำให้ใช้คู่กัน(ฝารองนั่งอัตโนมัติแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

ให้เข้ากันได้กับอุปกรณ์สุขภัณฑ์มาตรฐาน American Standard 100%
Toilet Toilet
Collection SKU LISA Slim Smart Washer 3 Slim Smart Washer II
อะคาเซีย เอโวลูชั่น โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว CCAS1808 CL2007
แอ๊คทีฟ โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว TF-2046
คาเด็ท โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว CCAS1818/1819
โคดี้ โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว TF-2044
โคดี้ พลัส โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว TF-2022
เฟล็กซิโอ้ โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว TF-2530
La Moda One-Piece CCAS2009
ลา วิต้า โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว TF-2029
นิว โคดี้ ทู โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว TF-2024
Yoka One-Piece CP2090/2091
อะคาเซีย เอโวลูชั่น โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น CL3307
ฮาโล โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น TF-2893
นีโอ โมเดิร์น โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น TF-2630
นิวตัน โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น NW02CA10K
วินสตัน ทู โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น CCAS2395 CL2396 CL3394
วินสตัน โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น CCAS2397 CL2398 CL2399
นิว วินสตัน โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น TF-3396