เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติ

สเปค
สเปค

ความยาว: 536mm
ความกว้าง: 434mm
ความสูง: 208mm


วีดีโอ
User Rating 0 (0 votes)
Sending