เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติ

สเปค
สเปค

ความยาว: 500mm
ความกว้าง: 455mm
ความสูง: 197mm


วีดีโอ
User Rating 0 (0 votes)
Sending