เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติ

  • THINEDGE
  • CLEANFLOW
  • สะดืออ่างเซรามิกรวมในเซ็ต
สเปค