เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติ

สเปค
สเปค

ความยาว: 600mm
ความกว้าง: 488mm
ความสูง: 181mm