เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติ

 • SLOW-CLOSING SEAT & COVER
  ฝารองนั่งเปิด-ปิดนุ่มนวล เพิ่มความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
 • ANTIBACTERIAL PROTECTION
  ป้องกันและยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียในฝารองนั่ง ฝาปิด การฉีดชำระ และรีโมทคอนโทรล ได้รับการรับรองมาตรฐาน SIAA ISO 22196 ( เฉพาะฝารองนั่ง)
 • DUAL NOZZLES
  ระบบสองก้านฉีด เพื่อฉีดชำระด้านหน้า(สำหรับสุภาพสตรี) และ ด้านหลัง
 • SELF-CLEANING NOZZLES
  ระบบชำระล้างก้านฉีดอัติโนมัติทั้งก่อนและหลังการใช้งาน
สเปค
สเปค

ความยาว: 370mm
ความกว้าง: 490mm
ความสูง: 55mm