เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติ

สเปค
สเปค

ความยาว: 88mm
ความกว้าง: 52mm
ความสูง: 108.6mm


วีดีโอ
User Rating 0 (0 votes)
Sending