Features

  • WATER SAVING
    ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • TWISTFREE
    สายไม่พันกัน สะดวกต่อการใช้งาน
  • ฝักบัว 1 ฟังก์ชั่น (ปรับรูปแบบไม่ได้)
  • EASYCLEAN
    ทำความสะอาดง่าย
สเปค