A 8105 N
F78105 CHACTN A 8105 N
A 8105 N
F78105 CHACTN A 8105 N

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบ P Trap ชนิดสเตนเลส

Model No.: F78105-CHACTN; A-8105-N
Features & Technologies

EASYFIX

ติดตั้งง่าย ประหยัดทั้งแรง งบประมาณและเวลา

Product Type ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า