banner_flexio mbanner_flexio
bigtile_flexio1

เฟล็กซิโอประสบความสำเร็จในการผสานความเป็นหนึ่งของกลิ่นอายความอ่อนโยนของเพศหญิงเข้ากับลายเส้นที่แสดงความแข็งแกร่งในเพศชายความสมดุลที่กลมกลืนนี้เทียบได้กับหยินและหยางที่มาคู่กันเพื่อสร้างความแตกต่างเฉพาะตัวซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของส่วนโค้งเว้าที่นุ่มนวลควบคู่ไปกับเสน่ห์ดึงดูดที่แข็งแกร่งของสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

smalltile_flexio1
smalltile_flexio2
golden_sun
rectangle_flexio
bigtile_flexio2