top_header_banner_codie_collection Mobile_top_header_banner_codie_collection
2left_codie_collection

ในบริบทของปัจจุบัน ทุกกระเบียดนิ้วคือความหรูหรา คอมแพค โคดี้ ด้รับฉายาว่า ‘ผู้ช่วยในการประหยัดพื้นที่’ โดยเพิ่มความคล่องตัวให้กับทุกพื้นที่แม้ในห้องน้ำที่เล็กที่สุด

1right_codie_collection
2right_codie_collection

การจัดการพื้นที่อย่างชาญฉลาด

golden_sun
3left
3right_codie_collection