ในบริบทของปัจจุบัน ทุกกระเบียดนิ้วคือความหรูหรา คอมแพค โคดี้ ด้รับฉายาว่า ‘ผู้ช่วยในการประหยัดพื้นที่’ โดยเพิ่มความคล่องตัวให้กับทุกพื้นที่แม้ในห้องน้ำที่เล็กที่สุด

การจัดการพื้นที่อย่างชาญฉลาด