ประหยัดน้ำกับก๊อกน้ำเพื่องานโครงการของอเมริกันสแตนดาร์ด

ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น

ก๊อกน้ำสำหรับงานโครงการของเรานำเสนอการใช้งานอย่างครบครันอเนกประสงค์ครอบคลุมและยังทนทานแข็งแรงสำหรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างในแต่ละองค์กร ในขณะที่สามารถลดต้นทุนค่าน้ำได้อย่างดีด้วยนวัตกรรมการประหยัดน้ำ:
  • ไลน์เซนเซอร์ ความแม่นยำของเซนเซอร์ที่เหนือกว่าผู้ใดเมื่อเปรียบเทียบกับก๊อกน้ำติดเซนเซอร์แบบดั้งเดิม
  • ไฮโดรพาวเวอร์ พลังงานของก๊อกน้ำเซนเซอร์ที่ได้จากการไหลเวียนของน้ำ
กลับสู่หน้าผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ