TH
EN
หน้าแรก » การบำรุงเเละการเเก้ไขปัญหาสุขภัณฑ์ » ปัญหาเเละการเเก้ไขก็อกน้ำ

การบำรุงเเละการเเก้ไขปัญหาสุขภัณฑ์
Quick linkวิธีดูรหัสโถสุขภัณฑ์

ปัญหาเเละการเเก้ไขก็อกน้ำปัญหาน้ำไหลออกน้อย อาจเนื่องจากเศษสิ่งเเปลกปลอม ติดค้างอยู่ภายในชุดก็อก หรือบริเวณปากกรองก็อก ทำการถอดล้างทำความสะอาด ภายในเเละบริเวณปากกรอง  หรืออาจเนื่องจาก เเรงดันน้ำที่ต่ำเกินไป โดยปกติควรมีเเรงดัน ประมาณ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ปัญหาการรั่วซึมของก็อกน้ำ อาจเนื่องจากเศษสิ่งเเปลกปลอม ติดค้างอยู่ภายใน ทำการถอดล้างทำความสะอาด กรณีชุดวาล์ว ที่มีหน้าที่เปิดเเละปิดน้ำ เกิดการสึกหรอทำให้เกิดการรั่วซึม จำต้องเปลี่ยนชุดวาล์วชุดใหม่เพื่อเเก้ปัญหา

กรณีก็อกกดอัตโนมัติ สำหรับอ่างล้างหน้าเช่น รุ่น A2400 N สามารถปรับปริมาณน้ำได้ตั้งเเต่ช่วงประมาณ 0.2 - 0.5 ลิตร ที่เเรงดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว การปรับโดยการถอดชุดหัวกด ด้านล่างของชุดหัดกด จะพบตัวกระบอกที่มีช่องเปิดสี่เหลี่ยม จัดช่องเปิดดังกล่าว ให้ตรงกับช่องเปิดของชุดหัวกด ที่มีช่องเล็กสุดถึงใหญ่สุด จะทำให้มีปริมาณน้ำต่อครั้ง ที่ไหลออกมาประมาณ 0.2 - 0.5 ลิตร ตามขนาดของช่องเปิด โดยมีเวลาในการไหลประมาณ 3 - 6 วินาที สำหรับก็อกอัตโนมัติ สโลนในเเต่ละรุ่น หากพบปัญหา ขอความกรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า
เมื่อ : 2012-04-11 16:54:51


หมายเหตุ :
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ราคาสินค้าและบริการไม่รวมvat 7% บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเเปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า


© สงวนลิขสิทิ์ 2005. บริษัท อเมริกันสแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)